Kunskaper i första hjälpen ger dig mod att hjälpa

Leena Koskela / Finlands Röda Kors
Fotograf: Leena Koskela / Finlands Röda Kors

När som helst och var som helst kan första hjälpen plötsligt behövas. Vem som helst kan hjälpa men om du har gått någon av Röda Korsets kurser i första hjälpen har du lärt dig grunderna i hur man hjälper och du har också fått mod att ingripa i en nödsituation.  

Vill du utveckla din beredskap som första hjälpare kan du göra det genom komma med i verksamheten i någon av våra första hjälpen-grupper.  Du har möjlighet att delta i festivaler och evenemang runt om i landet som en av våra första hjälpen-jourer.

Våra frivilliga första hjälpen-grupper kommer bland annat att ordna kunskapsbanor på Prisma-varuhusen på olika håll i landet. Röda Korset har en ny checklista ”Vardagen i ordning?” Genom att fylla i den kan du enkelt kolla upp hur bra du förberett dig på möjliga olyckor i vardagen.

Kom med!

När som helst och var som helst kan första hjälpen plötsligt behövas. Vem som helst kan hjälpa men om du har gått någon av Röda Korsets kurser i första hjälpen har du lärt dig grunderna i hur man hjälper och du har också fått mod att ingripa i en nödsituation.  Vill du utveckla din beredskap som första hjälpare kan du göra det genom komma med i verksamheten i någon av våra första hjälpen-grupper.  Du har möjlighet att delta i festivaler och evenemang runt om i landet som en av våra första hjälpen-jourer.

Under Rödakorsveckan 4-10.5.2015 kan du kolla upp hur mycket du kan om första hjälpen på olika evenemang runt om i Finland. Våra frivilliga första hjälpen-grupper kommer bland annat att ordna kunskapsbanor på Prisma-varuhusen på olika håll i landet.

Röda Korset har en ny checklista ”Vardagen i ordning?” Genom att fylla i den kan du enkelt kolla upp hur bra du förberett dig på möjliga olyckor i vardagen.

Kom med!

I en nödsituation är det fråga om minuter. En skadad eller en person som fått en plötslig sjukdomsattack måste alltid få vård. Kanske det är du som råkar vara på plats. Kan du ge första hjälpen?

Det är för var och en viktigt att kunna ge första hjälpen. På  Röda Korsets första hjälpen-kurser lär man sig grundkunskaperna och får mod att agera när någon behöver din hjälp.

Försmak av denna livsviktiga talang får du på Lär dig hjälpa-evenemangen som ordnas i S-gruppens verksamhetsställen runt om i Finland 5–11.5.2014.

Kom på kurs och bekanta sig med första hjälpen-anvisningar.

I en nödsituation är det fråga om minuter. En skadad eller en person som fått en plötslig sjukdomsattack måste alltid få vård. Kanske det är du som råkar vara på plats. Kan du ge första hjälpen?

Det är för var och en viktigt att kunna ge första hjälpen. På  Röda Korsets första hjälpen-kurser lär man sig grundkunskaperna och får mod att agera när någon behöver din hjälp.

Försmak av denna livsviktiga talang får du på Lär dig hjälpa-evenemangen som ordnas i S-gruppens verksamhetsställen runt om i Finland 5–11.5.2014.

Kom på kurs och bekanta sig med första hjälpen-anvisningar.

- See more at: http://www.rodakorset.fi/lar-dig-hjalpa#sthash.frUBuKFZ.dpuf

I en nödsituation är det fråga om minuter. En skadad eller en person som fått en plötslig sjukdomsattack måste alltid få vård. Kanske det är du som råkar vara på plats. Kan du ge första hjälpen?

Det är för var och en viktigt att kunna ge första hjälpen. På  Röda Korsets första hjälpen-kurser lär man sig grundkunskaperna och får mod att agera när någon behöver din hjälp.

Försmak av denna livsviktiga talang får du på Lär dig hjälpa-evenemangen som ordnas i S-gruppens verksamhetsställen runt om i Finland 5–11.5.2014.

Kom på kurs och bekanta sig med första hjälpen-anvisningar.

- See more at: http://www.rodakorset.fi/lar-dig-hjalpa#sthash.frUBuKFZ.dpuf

Hjälpens historier

Nyheter

Jaakko Virtanen

En trafikolycka, en plötslig sjukdomsattack, en skolskjutning, ett självmord, en eldsvåda eller någon annan kris är alltid en traumatisk upplevelse. Krisen drabbar så väl offer, anhöriga, ögonvittnen som hjälparbetarna på plats. Det är bra om man så snabbt som möjligt kan bearbeta sin upplevelse efteråt. I en krissituation kan man få hjälp av frivilliga från Röda Korset.

Leena Koskela

Ännu för ett halvt år sedan höll första hjälpen-gruppen i Kervo på att tyna bort. Men i början av året fick en ny ledare fart på verksamheten och nu drömmer man redan om att börja med jourverksamhet.

Ville Kokkola

Det var inte bara kläder från återvinningsvaruhuset Kontti som visades upp av de frivilliga utan de presenterade också Röda Korsets första hjälpen-verksamhet och den frivilliga beredskapsverksamheten, Vapepa. De unga var intresserade av möjligheten att var med som frivilliga under Ilosaari-rock.